Lug AB har tillverkat elfiskeutrustning sedan 1960-talet. Företaget grundades i Luleå av Hans Gustafsson och Harry Lundström och drivs idag av Hans yngste son Petter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugab
Mört (Rutilus rutilus)